CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆP NỔI VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM

Ô số 03 Lô M08 Khu A, Khu ĐTM Dương Nội, Phường La khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 0902123668