Thiệp mừng năm mới 3D và kỷ niệm 25 năm của Viện Viri tại Việt Nam

Thiệp 3D dành cho Doanh nghiệp: Thiệp 3D mừng năm mới và kỷ niệm 25 năm của Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Size: 15*20cm