Thiệp 3D mừng ngày của cha

Thiệp nổi 3D: Thiệp với dòng chữ Best Dad Ever mầu vàng lấp lánh. Hãy tặng tấm thiệp này cho người cha đánh kinh nhân dịp sinh nhật hoặc ngày của cha.

Mã: SD121
Size: 15*20 cm

Danh mục: