Thiệp 3D Valentine LO148

Thiệp 3D tình yêu: Phía trên được mô phỏng trái tim 3D lớn với một mũi tên xuyên qua, phía dưới là những trái tim nhỏ thể hiện sự nồng nàn của tình yêu.

Mã: LO148
Size: 15*15 cm

Danh mục: