Thiệp nổi AN044

Thiệp nổi 3D: Hươu cao cổ – Giraffe
Mã: AN044
Size: 15*15 cm