Thiệp nổi DB060

Thiệp 3D: Ly kem
Mã: BD060
Size: 12*12 cm

Danh mục: