Thiệp nổi FB007

Thiệp 3D: Nhà thờ Cologne – Cologne church (Germany)
Mã: FB007
Kích thước: 15*15 cm