Thiệp nổi NB003

    Thiệp 3D: Em bé & con cò – Baby and stork
    Mã: NB003
    Size: 10*15 cm