Thiệp nổi NB005

    Thiệp 3D: Em bé 2 (em bé đang ngủ) – Baby 2 (sleeping child)
    Mã: NB005
    Size: 10*15 cm