Thiệp nổi NB006

    Thiệp 3D: Con gà (mới nở) – Chicken (newly hatched)
    Mã: NB006
    Size: 10*15 cm