Thiệp nổi NB011

    Thiệp 3D: Thiên thần
    Mã: NB011
    Size: 12*12 cm