Thiệp nổi ST002

    Thiệp 3D: Sân vận động Chelsea (Stamford)
    Mã: ST002
    Size: 14,7*19,8 cm