Thiệp nổi ST003

    Thiệp 3D: Sân vận động Everton (Goodison) – Everton’s stadium
    Mã: ST002
    Size: 14,7*19,8 cm