Thiệp nổi ST004

    Thiệp 3D: Sân vận động Barcelona (Camp Nou) – FC Barcelona’s stadium
    Mã: ST004
    Size: 14,7*19,8 cm