Thiệp nổi ST005

    Thiệp 3D: Sân vận động Liverpool (Anfield) – Liverpool’s stadium
    Mã: ST005
    Size: 14,7*19,8 cm