Thiệp nổi ST006

    Thiệp 3D: Sân vận động MU (Old Trafford) – MU’s stadium
    Mã: ST006
    Size: 14,7*19,8 cm