Thiệp nổi ST008

    Thiệp 3D: Sân vận động Tottenham (White Hart Lane) – Tottenham’s stadium
    Mã: ST008
    Size: 14,7*19,8 cm