Thiệp nổi ST009

    Thiệp 3D: Sân vận động Wembley (Anh) – Wembley stadium (England)
    Mã: ST009
    Size: 14,7*19,8 cm