Thiệp 3D tỏ tình LO154

Thiệp 3D tình yêu: Mô phỏng cô mèo trắng đáng yêu đang cầm bóng bay với dòng chữ Love You

Bạn có thể sử dụng thiệp 3D tình yêu này trong ngày Valentine, hoặc dịp nào đó để bày tỏ, thể hiện tình cảm của mình.

Mã: LO154
Size: 15*15 cm

Danh mục: