Thiệp 3D lâu đài Kokura Nhật Bản

Thiệp 3D mô phỏng công trình lâu đài  Kokura ở Nhật Bản

Size: 20*30 cm