Thiệp 3D lâu đài Shuri Okinawa Nhật Bản

Thiệp 3D mô phỏng tòa lâu đài Shuri Okinawa Nhật Bản

Size: 15*20 cm