Thiệp nổi FB011

Thiệp 3D: Nhà thờ Đức Bà Tp.HCM – Notre Dame Cathedral HoChiMinh City (Viet Nam)
Mã: FB011
Size: 12*18 cm