Thiệp 3D hình hoa sen

Thiệp 3D dành cho Doanh nghiệp với thiết kế hình hoa sen.
Size: 15*15 cm